Театър Атом

Приказки от преждаНА РЪБА

 

Участват: Стефания Георгиева, Христо Таков,

Камен Марин

Музикална среда: Христо Таков

Композитор: Димитър Еленски

Художник:Стефания Георгиева

,Казват, че въображението дава на човека криле. Тази метафора показва, че за нас то е средство за пътуване в едно огромно пространство, където вече не ни води чувството за реалност. Въображението не носи ,веригите на реалния, битов свят. То възниква свободно, игрово и умозрително.'
доц. Борис Минчев

 

 

 

 

 

 

 

Въображението е темата, която засяга ,НА РЪБА'. Темата, която провокира търсенето и изследването на различните материали използвни в него. Това е спектакъл за непрекъснатото преследване на въображението и неговите безгранични възможности в един свят на проблеми и творческа изгубеност. Днес, това, което ни вълнува са проблемите, кризата, битовите нужди... все неща, които убиват потребността от изкуство, творчество, красота... Спасението? Как да докоснем хората до света, който сами са загърбили? Всеки сам може да открие отговора гледайки спектакъла.
Основната му идея е - Въображението като безкраен ресурс на емоции. Толкова безграничен, колкото всеки може да поиска. Толкова различен, колкото са хората по земята.
Сам, объркан и раздиран от вътрешни противоречия, е човека, с когото ни среща спектакъла. Достигнал повратен момент, застанал на ръба, живота го заставя да направи своя избор. Да продължи да живее в неудовлетвореността от собственият си живот или да се опита перце по перце да съшие забравената си мечта. Така, той и неговата кукла, олицетворение на душата му, се впускат в едно изпълнено с приключения пътуване, което неусетно достига до най - тъмните кътчета на душата му... Как ще приключи това пътуване? Дали ще се върне прероден или ще остане в плен на инертноста? Това е въпрос на въображението на всеки един. ...

Червената Шапчица