Театър Ателие 313

Магьосникът от ОзРазкази от бъчвата

 

Авторски моноспектакъл на Димитър Иванов

Режисура: Димитър Стефанов 

Какво се случва с човек, когато стигне дъното на бъчвата? Оттласква се от дъното или се смесва с утайката? Дали там сред тинята може да намери надежда, може да намери смисъл, за да продължи към истината за своето съществуване?За вредата от тютюнопушенето