Ателие 313

ПРОЕКТ GO

 

Проект GO се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Ръководител: Петър Пашов

Асистент-режисьор: Ваня Борисова


 

 

GO е проект за разпространение и популяризиране на куклени спектакли за възрастни на „Ателие 313”. През последните години театърът отстоява своето пространство извън комерсиалните практики в кукленото изкуство чрез различни алтернативни, мултижанрови, лабораторни проекти. Една от емблематичните инициативи на „Ателие 313” е ежеседмичната програма от експериментални куклени представления за възрастни. Проектът GO цели адекватното промоциране и популяризиране на спектаклите. Представленията са акценти в развитието на кукления театър в България като съвременна форма, адекватна на постмодерния синтез и колаж на изкуствата. Спектаклите са експеримент с визията и пространството, с интерпретацията на текста и взаимодействието между кукловода и куклата. Представленията са удостоени с високи отличия   – „Икар” за куклено изкуство, Специалната награда от фестивала „Златният делфин”, Голямата награда от фестивала „Двама са малко-трима са много; Специалната награда от фестивала „Пиеро”; награда за иновации в кукленото изкуство от фестивала „Двама са малко-трима са много” и др. Спектаклите са дело на едни от най-креативните куклени творци в България. В осъществяването на програмата за възрастни досега Театър „Ателие 313” бе изправен пред сериозни предизвикателства – недостатъчни финансови и кадрови ресурси за изграждането на цялостна, последователна, професионална пиар стратегия, недостатъчна посещаемост на събитията предвид отдалечеността на салона от центъра на София и специфични проблеми на квартала и съседните райони. Проектът залага провеждането на цялостна пиар кампания чрез изследването и овладяването на европейския опит в промоцирането и популяризирането на инициативи в сферата на уличната куклено-театрална култура, куклени процесии, пърформанси и инсталации на водещи независими компании и на алтернативни пространства в периферни градски райони-скуочове-автономни центрове за арт ъндърграунд, за постмодерен синтез, за свободна, извънинституционална изява. Предвижда се популяризирането на инициативата сред групи в изолация от културните процеси – роми, бежанци, социално слаби и др. чрез нови канали и форми на комуникация и обратна връзка.
GO е възможност за популяризирането на важни достижения и открития на българската куклена школа в отстояването на високи критерии, съвременност, актуалност и крайност на търсенията.