СНИМКИ ОТ НИКУТИН

Театър Ателие 313

Слончето с розови ушиНИКУТИН

по Антон П. Чехов

Моноспектакъл на Милена Миланова

Ще прекарате една куклена вечер в стила на кабарето. Официалното облекло не е препоръчително! Оставете мрачните си мисли вкъщи, главнията герой - Николай Никутин ще ви сподели своите, както и ще ви открие всички свои забавни страни.

Представление, подходящо за всякаква публика, която би възприела славянската душа в нейната жестока и забавна страна.

Унижаван, травматизиран и най вече тероризиран от жена си, той излиза пред публката, накаран от нея, за да проведе конференция против тютюнопушенето. В крайна сметка обаче той си послужва с тютюна като предтекст, за да ни разкаже за проблемите в брачния си живот.

Идеята за представлението Никутин по едноактната пиеса на Антон Чехов За вредата от тютюнопушенето се ражда в България, където Милена Миланова учи актьорство за куклен театър и е привлечена от творбите на Чехов. По-късно, черпейки от артистичните традиции както на своята страна, така и на Франция, тя поставя спектакъла за първи път в Париж, през 2009, докато учи там в Националната Театрална Академия CNSAD.

Програмация, фестивали и награди на представлението:

 • 2012-Първа награда на фестивала Гала Стар, Бакау, Румъния 2012
 • 2011- Първа награда на Международния Фестивал на куклените солисти Арлекин в Лодж, Полша
 • 2011- Наградата на Съюза на Атристите в Полша на Международния Фестивал на куклените солисти Арлекин в Лодж, Полша
 • 2011- Наградата на UNIMA-Полша на Международния Фестивал на куклените солисти Арлекин в Лодж, Полша
 • Декември 2011 – представление в Националната Академия за Театрално Майсторство, RESAD в Мадрид, Испания
 • Януари 2012 – 2 представлания в Театър El Montacargas, Мадрид, Испания
 • Януари 2012 – представление в Центъра за алтернативно изкуство La Tabacalera, Мадрид, Испания
 • Ноември 2010 – Май 2011 – 7 представления в Театър Ателие 313, София, България
 • Февруари 2011 – Фестивал Again, вечер на кукленото кабаре в ТеатърThéâtre aux Mains Nues, Париж, Франция
 • Юли 2010 – Феsтивал Uburik, Монлюсон, Франция
 • Май 2010 – представление в Театър Théâtre aux Mains Nues, Париж, Франция
 • Май-Юни 2010 – 7 представления в Театър Pixel, Париж, Франция
 • Декември 2009 – 2 представления в Националната Театрална Академия в Париж, CNSAD, Франция