"ЙОВ"


по Книга на Йов. Библия
Куклен спектакъл за възрастни

Режисьор: Ваня Борисова
Сценография: Ваня Плачкова

Участват: Йоана Седларска, Елин Стоянова, Йордан Тинков, Ивелин Николов

И животът му ще бъде свършен тук на бунището…
– Изпитвам ярост и жажда за мъст.
– Прави това и това, откажи се от това и това и ще бъдеш щастлив.
– Не. Вътрешният мир е заблуда.
– Аз вярвам…
– Вярата се е превърнала във фикция. Молитвите – в игра на думи.
– На теб ти трябва трибуна, от която да проповядваш анархия, нали?
– На мен ми трябва истина…