V-та Творческа среща

 

Творческата среща - място за импровизации и общуване на артисти от всички изкуства, търсещи предизвикателство, импулс, искащи да развиват и споделят идеите си, да излязат от шаблона на рутината, отказващи да се примиряват с равнодушието, чиновничеството и средноаритметичното. Всеки може да се изразява, както и когато поиска, да се подготви предварително или да импровизира на момента. Всеки е свободен да се изяви, в което изкуство пожелае. Всеки има право на гледна точка, мнение и позиция.
Искаме да променим нещо в изкуството СЕГА, имаме нужда от промяна, от предизвикателство, искаме да вярваме и искаме и другите да вярват, защото изкуството без вяра е невъзможно.

Защото имаме какво да кажем.
Защото така искаме.
Защото имаме потребност и мисия.
Защото обичаме своето изкуство.
Защото ни пука.

Участници /зас
Бенита и Ели – въздушна акробатика
Лаокоонтанго
Румен Спасов и Даниела – китара и цигулка,
Огньове пред театъра.
Ани Топалова
Филми
Надя Митева – китара
2 АКТ – ВИТИЗ
Дискусия по повод апела “Да спрем духовната криза в България.”