ТВОРЧЕСКИ СРЕЩИ

V-та творческа среща

IV-творческа среща

Десета Творческа!: "Найлоновите хора" -14.06.2014 г.

II-ра творческа среща

Осма Творческа: "Революция!"-14.06.2013